batwa

batwa

Alex Maneriho, a Mutwa from Nyamatembe village. Courtesy Photo

Batwa community complain of extortion and torture by Ugandan soldiers