Tuta absoluta

Tuta absoluta

Tuta Absoluata appearance on Tomato. Courtesy Photo.

Tuta absoluta appearance on Tomato