Uganda’s Stephen Kiprotich

Uganda’s Stephen Kiprotich

Uganda’s Stephen Kiprotich (R) during an International Championship. Courtesy Photo.

Uganda’s Stephen Kiprotich (R) during an International Championship. Courtesy Photo.